Frosta Avløserlag

Vi organiserer primært avløsningen for gårdbrukere  på Frosta.

Administrasjonen består av Kristin Bratsvedal og Randi Asklund.